U bent hier

DUURZAAM ONDERNEMEN

McDonald’s vindt het belangrijk dat alle betrokkenen zich goed voelen bij McDonald’s als merk en bedrijf. Niet alleen op het moment dat gasten bij ons genieten van onze producten en services, maar ook dat men een goed gevoel heeft bij McDonald’s over klimaat, afvalverwerking, voedselverspilling, als waardevolle werkgever en op het gebied van verantwoorde voeding. Duurzaam ondernemerschap vinden we belangrijk. We nemen onze verantwoordelijkheid om de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu te verminderen heel serieus. Ook dierenwelzijn en voedselveiligheid en -kwaliteit vinden we dus belangrijk.

 

McDonald’s vindt dat zij de verantwoordelijkheid heeft om als grootste restaurantketen ter wereld een positieve bijdrage te leveren aan een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Met onze schaalgrootte kunnen wij een positieve impact hebben op bijvoorbeeld klimaat, afval, voedselverspilling,  verantwoorde voeding en goed werkgeverschap. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze gasten, werknemers, franchisenemers, ketenpartners en andere samenwerkingspartners.

 

Ons internationale duurzaamheidsprogramma heet Scale for Good. Via de internationale website is alle informatie over de internationale ambities en aandachtsgebieden te vinden. In Nederland zijn we op veel terreinen al ver in de doorvertaling van wat we in dat kader lokaal kunnen betekenen. Op alle terreinen binnen Scale for Good hebben we in Nederland al veel gedaan, innoveren we en hebben we ambities. Want het kan en moet nóg beter. Daarom zijn we hard aan de slag om het Scale for Good programma verder uit te breiden voor de Nederlandse markt. Check hier wat McDonald’s in Nederland doet aan de vijf pijlers Reducing Waste, Climate ActionGood Employer, Sustainable protein en Commitment to families.  

 

 

McDonald's commiteert zich aan het creëren van 43.000 leerlingplaatsen in Europa

Vandaag – 22 augustus 2018 - kondigt McDonald's Corporation haar doelstelling aan om tegen 2025 de toetreding tot de arbeidsmarkt voor twee miljoen mensen wereldwijd te vergemakkelijken. Verschillende programma’s worden hiervoor opgezet, waarbij McDonald's inzet op persoonlijke en professionele ontwikkeling, het creëren van banen en het beschikbaar maken van leerlingplaatsen.

 

Met de European Apprenticeship Pledge committeert McDonald's zich om tegen 2025, 43.000 leerlingplaatsen aan te kunnen bieden in Europa. Via deze plaatsen wil McDonald's een wezenlijke rol spelen in de strijd tegen (jeugd)werkeloosheid, door leerlingen via trainingen en opleidingen de vaardigheden te leren, en werkervaring te bieden waar werkgevers naar opzoek zijn. McDonald's neemt ook deel aan het Global Initiative on Decent Jobs for Youth, opgezet door de International Labor Organization. Dit initiatief wil uitdagingen op het gebied van jeugdwerkgelegenheid aanpakken.

 

McDonald's Nederland omarmt de wereldwijde en Europese ambities. Mensen zijn en blijven de kern van de organisatie en zijn daarom essentieel voor McDonald's. Met ruim 20.000 werknemers is McDonald's Nederland de grootste horecawerkgever van Nederland en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren. In Nederland gaat McDonald's actief aan de slag met haar doelstellingen om toetreding tot de arbeidsmarkt makkelijker te maken. "McDonald's investeert in haar mensen door ze de vaardigheden te leren die zij nodig hebben om in hun persoonlijke leven en loopbaan succesvol te zijn. Met de aankondiging van vandaag committeert McDonald's zich aan het ontwikkelen van gekwalificeerde medewerkers. Op deze manier zorgt McDonald's voor een duurzame inzetbaarheid van haar werknemers, voor nu en voor later”, aldus Marjolein Reijs, Director Human Resources & Training McDonald's Nederland.

 

Deze aankondiging is onderdeel van het Scale for Good Programma van McDonald's. Als grootste restaurantketen ter wereld wil McDonald's positieve, maatschappelijke veranderingen teweegbrengen door het inzetten van haar schaalgrootte. Na de aankondiging over verpakkingen & recycling (januari 2018), verantwoorde voeding en menu's voor kinderen (februari 2018) en haar klimaatdoelstellingen (maart 2018), zijn de doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid een volgende stap in het internationale Scale for Good programma. Met 37.000 restaurants in meer dan 120 landen, 69 miljoen gasten per dag en 1,9 miljoen werknemers wereldwijd, maken kleine aanpassingen al een significant verschil.

 

Voor meer informatie over Scale for Good verwijzen we u naar de website.

 

EUROPEAN APPRENTICESHIP PLEDGE

 

In Europa heeft McDonald's samen met deelnemende Franchisenemers toegezegd om 43.000 leerlingplaatsen aan te kunnen bieden met ingang van 2025. Deze plaatsen combineren relevante praktijkervaring met trainingen en opleidingen. Hiermee biedt McDonald's haar werknemers de mogelijkheid om naast het studeren waardevolle nieuwe vaardigheden op te doen en extra geld bij te verdienen. De trajecten worden aangeboden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Zwitserland, met als doel om in de toekomst ook naar andere landen uit te breiden.

 

De 43.000 leerlingplaatsen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht eerdere werkervaring. Met deze belofte sluit McDonald's zich aan bij de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen. Met behulp van een breed samenwerkingsverband tussen de belanghebbenden op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs, draagt Alliantie bij in de strijd tegen jeugdwerkloosheid en onderwijs door de toegang tot beroepsopleiding voor jongeren te bevorderen en te verbeteren.

 

 

NEDERLAND

Op het gebied van ‘Goed Werkgeverschap’ is McDonald's Nederland al jaren bezig om verschillende initiatieven te ontplooien. 40% van de Franchisenemers is zelf ooit begonnen bij McDonald's. McDonald's investeert door middel van trainingen en opleidingen in de ontwikkeling van haar medewerkers. In 2009 is de McDonald's Academy van start gegaan: een uniek opleidingstraject toegankelijk voor medewerkers. Met de McDonald's Academy krijgen medewerkers, Crew én management de mogelijkheid om via leertrajecten een officieel landelijk mbo-diploma te behalen. Daarmee draagt McDonald's nog meer bij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en kunnen zij doorgroeien naar manager. Via de McDonald's Academy zijn er tussen 2009 en 2017 in totaal al 4158 mensen opgeleid.

 

Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn welkom bij McDonald's. Met 245 restaurants en ruim 20.000 werknemers is McDonald's een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Mensen met verschillende achtergronden, jonggehandicapten, langdurig werklozen en mensen uit de bijstand zijn in dienst. McDonald's kijkt altijd of er passend werk is en haar deuren staan open voor iedereen die graag wil werken en zich wil ontwikkelen.

Het uitbreiden van initiatieven op dit gebied blijft ook de komende tijd een prioriteit. De komende tijd gaat McDonald's onderzoeken hoe bestaande programma’s verder ontwikkeld kunnen worden, om daarmee iedereen de kans te bieden om te groeien en passende keuzes te maken, voor nu en later.

 

samen tegen voedselverspilling 

 

Manu Steijaert, algemeen directeur McDonald’s Nederland:

 

“Met ons nieuwe keukensysteem beperken we voedselverspilling ín de restaurants met 50%. Het is onze ambitie om samen met partners voedselverspilling in onze voedselketens nog verder te beperken."

 

McDonald’s wil graag dat gasten en alle stakeholders zich goed voelen bij McDonald’s als merk en bedrijf dat haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor haar omgeving, het milieu, haar medewerkers. Samen met alle restaurants in de hele wereld, zetten we onze schaal in om goed te doen voor de maatschappij waar we deel vanuit maken. Hierbij kiezen we voor een balans tussen mens, dier en milieu in sourcing van onze producten. Ook werken we al decennialang volgens het re-use, reduce en recycle principe voor afval. Innovatie op producten, systemen en services en afvalsystemen én het lef om tijdig te investeren en te innoveren zijn hierbij de ingrediënten voor onze duurzaamheidsresultaten én onze ambities. Met de Taskforce Circulaire Economie in Food kunnen we ervaringen delen en actief leren om voedselverspilling tegen te gaan. Een duurzame prettige omgeving, vereist gezamenlijk ondernemerschap, van onze restaurants, samen met onze leveranciers, organisaties en onze gasten.

 

Kijk hier wat jij samen met ons kunt doen tegen voedselverspilling.

 

De feiten over Milieu

 • In ons milieubeleid staan de drie R’s centraal: Reduce, Re-use en Recycle.
 • We besparen zoveel mogelijk energie in onze restaurants, bijvoorbeeld door energiezuinige apparatuur in onze keukens.
 • Alle restaurants gebruiken sinds 1 januari 2008 alleen nog maar groene stroom en groen gas.
 • We zijn van foamverpakkingen overgestapt op kartonnen verpakkingen. Het karton van de frietdoosjes bestaat bijvoorbeeld voor meer dan 70% uit gerecycled materiaal.
 • Alle restaurants nemen maatregelen tegen zwerfafval. Ze plaatsen bijvoorbeeld voldoende afvalbakken en spannen zich in om de directe omgeving schoon te houden.
 • Verschillende trucks van ons recyclingsysteem en onze logistieke service rijden op plantaardige olie, wat de CO2 -uitstoot vermindert. – Ook stellen wij strenge eisen aan de CO2-uitstoot van onze restaurants. Restaurants houden zich aan onze speciale ‘groene’ richtlijnen en hebben in en om de restaurants praktische maatregelen genomen, zoals op het gebied van verlichting, water en airconditioning. Hierdoor stoten ze per jaar tonnen minder CO2 uit.
 • Door middel van watervrije urinoirs besparen we 115.000 liter water per urinoir per jaar.
 • Veel van onze restaurants maken gebruik van zonnepanelen om duurzame energie op te wekken.

 

De feiten over onze keten

 • In Europa hanteert McDonald’s een eigen systeem dat zekerheid geeft op het gebied van duurzaamheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit van landbouw- en veeteeltproducten als rundvlees, kip, eieren, zuivel en tarwe.
 • McDonald’s biedt sinds oktober 2011 de Filet-o-Fish aan met het duurzaamheidkeurmerk van de Marine Stewardship Council (MSC).
 • Onze koffie van Segafredo en thee van Lipton heeft het Rainforest Alliance-keurmerk. Dit garandeert dat bij de productie onder andere rekening is gehouden met de bescherming van het milieu en goede arbeidsomstandigheden voor de koffieboeren en hun gezinnen.
 • Voor onze bacon en Sausage gebruiken we varkensvlees met het Freedom Food keurmerk.
 • Voor alle producten waarin ei verwerkt is, in onze sauzen of bijvoorbeeld als geheel ei in de Egg McMuffin, gebruiken wij sinds 2008 vrije uitloopeieren.