U bent hier

PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

Algemeen 

In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe McDonald’s Nederland B.V. (hierna: McDonald’s) de persoonsgegevens van gebruikers van de websites, apps en social media accounts van McDonald’s (hierna: de diensten) verwerkt. Persoonsgegevens die door McDonald's worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast slaat McDonald’s gegevens op met betrekking tot het gebruik van de diensten, zoals de bezochte webpagina’s, interacties met website content, cookie-ID’s, referrer-URLs en gegevens over de gebruikte apparatuur en instellingen van de software op uw apparaat. McDonald’s kan gegevens die verkregen zijn via de ene dienst (bijvoorbeeld de app) toevoegen aan een profiel dat is opgebouwd via een andere dienst (bijvoorbeeld Mcdonalds.nl). Dit doet McDonald’s alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. 

 
 
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 
 

McDonald's verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze via de diensten aan McDonald's heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van McDonald's of door u aan te melden voor een nieuwsbrief van McDonald's. McDonald's gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan McDonald's heeft verstrekt:

- Wanneer u McDonald’s om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt McDonald's uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. 

- Wanneer u uzelf heeft opgegeven voor een nieuwsbrief, dan zal McDonald's uw persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. 

- Wanneer u diensten van McDonald’s gebruikt zoals Mcdonald’s.nl of de McDonald’s app dan zal McDonald’s uw gegevens verwerken voor het (laten) tonen van gerichte advertenties, het gebruik van sociale media, het genereren van web statistieken, het opstellen van interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, het maken van marktanalyses en het verbeteren van de gebruikservaring van de diensten. 

 

Minderjarigen 

In sommige gevallen vraagt McDonald's expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan McDonald's. 

Doorgifte aan derden 

McDonald's zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij: 

- de doorgifte geschiedt aan een door McDonald's voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker McDonald's een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of 

- McDonald's op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens 

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken vragen hebt over deze privacyverklaring kan de gebruiker contact opnemen met de afdeling Gastenrelaties via het telefoonnummer 020-5642666. Indien gebruikers zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief, kunnen zij zich daarvoor afmelden een e-mail te zenden aan gastenrelaties@nl.mcd.com

Beveiliging 

McDonald's heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

 

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij u op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de websites of apps van McDonald’s gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. 

 

Toepassingen van cookies door McDonald’s 

McDonald’s maakt voor haar diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden. Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën: 

- Noodzakelijke cookies helpen de websites en apps van McDonald’s te functioneren. Zonder deze cookies kunnen de websites en apps niet naar behoren werken. Een sollicitatie via werkenbijmcdonalds.nl zal bijvoorbeeld niet te voltooien zijn zonder deze cookies. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. 

- Het opslaan van voorkeuren en instellingen gebeurt met voorkeurscookies. Als u bijvoorbeeld een stad of postcode invoert om het dichtstbijzijnde McDonald’s restaurant te zoeken, kan McDonald’s die gegevens in een cookie opslaan zodat de relevante informatie van het restaurant getoond wordt wanneer u weer naar de website terugkeert. Een tweede voorbeeld is wanneer u geen op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen. In dat geval slaat McDonald’s deze voorkeur op in een cookie op uw apparaat. 

- Statistische cookies zorgen ervoor dat McDonald’s kan leren over hoe gebruikers interacteren met de websites en de apps. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de McDonald’s diensten verder verbeterd wordt. Ook kan McDonald’s dankzij deze cookies leren wat het resultaat is van haar marketinginspanningen. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics. 

- Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende diensten gebruiken. Het doel hiervan is om advertenties en andere vormen van communicatie weer te geven die toegesneden zijn op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Cookies vanuit sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube zijn ook marketingcookies, zij zorgen voor interactie met plugins van sociale netwerken. Hiermee kan een gebruiker op een persoonlijke manier onderdelen van een website delen op populaire sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook. Leest u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en YouTube (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij door middel van cookies verwerken.

- Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die McDonald’s nog aan het classificeren is samen met de aanbieders van de afzonderlijke cookies. 

 

Overzicht van cookies 

Zonder plaatsing van noodzakelijke cookies staat McDonald’s gebruikers niet toe om de diensten te gebruiken. McDonald’s zal echter standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door McDonald’s gebruikte cookies. Het overzicht van alle cookies die door McDonald’s gebruikt worden is hier te vinden. 

 

Deze informatie is in februari 2016 voor het eerst gepubliceerd. Het kan zijn dat bovenstaande omschrijving, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig is. Aan de completering hiervan wordt gewerkt. Mocht u een cookie tegenkomen die niet op deze lijst staat, dan kunt u dit aan McDonald’s melden via gastenrelaties@nl.mcd.com

Cookies verwijderen 

U kunt cookies altijd controleren en wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover leest u op de website aboutcookies.org. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. Het blokkeren of wissen van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer zult zien. 

 

Naast cookies kunnen onze diensten ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht u het niet op prijs stellen dat uw gedrag gevolgd wordt, dan kunt u dit uitschakelen via de Do-No-Track-functie van uw browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat uw gedrag niet meer gevolgd wordt.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

McDonald’s behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd via de diensten worden gepubliceerd. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring dan ook regelmatig.